צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

צו מינוי אפוטרופסות לדין

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

צו מינוי אפוטרופסות לדין

צו מינוי אפוטרופסות – אפשר גם בלי הסכמה בכתב.

 

לבקשת לקוח הוגשה תביעה כספית מורכבת וחשובה מטעמו לבית משפט, כנגד נתבע. במהלך המשפט פניתי ללקוח על מנת להזמינו למשרד ולערוך עבורו תצהיר אימות עובדות. הלקוח לא ענה לטלפון. בשיחה עם בני משפחתו הבנתי כי מצבו הרפואי התדרדר ויש צורך להגיע לביתו.  כאשר הגעתי אליו נכנסתי לחדרו והבנתי מיידית כי במצבו הרפואי כבר אין לו יכולת לנהל משפט ולצערי הרב הוא איבד את כשירותו וצלילותו באופן מוחלט.

הבנתי באותו הרגע כי פג תוקפו של ייפוי הכוח אשר ניתן לי על ידי הלקוח ולא אוכל להתקדם בניהול ההליכים, אלא רק באמצעות קבלת צו של בית משפט.  לפיכך עדכנתי את בית המשפט והצדדים כי תערך פניה לבית המשפט לענייני משפחה במקום מגוריו על מנת לקבל צו אפוטרופסות לדין.

מינוי אפוטרופוס לדין מאפשר לממונה להמשיך ולנהל את הליך המשפטי לטובת האדם שמונה לו אפוטרופוס, כל עוד בית המשפט מתרשם כי הצו נדרש עקב מצבו וכי ניהול ההליך הוא למענו ולטובתו, על מנת שלא ייפגעו זכויותיו.

ערכתי בקשה למינוי אשתו להפוך לאפוטרופסית לדין, בצירוף חוות דעת גריאטרית מתאימה. נוכח העדר תשובה מאת בני המשפחה הקרובים, ביקש בית המשפט את עמדתם בכתב.

במסגרת בקשת המינוי נערכו ביקורים בביתו  מטעם האפוטרופוס לדין (עו"ד חיצוני שממנה בית המשפט לצורך קבלת חוות דעתו), וכן נערכו ביקורים מטעם עובדת סוציאלית ממשרד הרווחה במקום מגוריו וכן ניתנה עמדת ב"כ היועץ המשפטי לממשלה להצעת העו"ס להרחבת בקשת המינוי לגוף ולרכוש.

כולם קיבלו את הבקשה, כי עקב מצבו הרפואי אין עוד תוקף לייפוי הכוח עליו חתם הלקוח וכי נדרש לבצע מינוי כמבוקש לשם שמירה על זכויות הלקוח.

אך לצורך המינוי נדרש היה גם לקבל את עמדת ילדיו הבגירים להליך, ועלתה הבעיה שחלקם התעלמו ולא הגיבו לבקשות הרבות בקשר להליך.

במקרה זה הוכח לבית המשפט כי ילדי החסוי קיבלו בקשת המינוי (ואף בקשת מינוי מורחבת מאוחרת), ועל אף בקשות חוזרות ונשנות לא ניתנה עמדה בכתב.

השופט הבכיר אסף זגורי מבית המשפט לענייני משפחה בנצרת, קבע כי בנסיבות האמורות ונוכח דחיפות המינוי ובשים לב לדברי העו"ס לפיה ניתנה הסכמה בע"פ בפניה, הוא מאשר את צו המינוי גם ללא הסכמה בכתב.

 

09.03.2021

 

חלק מהפרטים שונו למניעת זיהוי.

דילוג לתוכן