צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

יורשים על פי דין וזוכים על פי צוואה

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

יורשים על פי דין וזוכים על פי צוואה

על פי חוק הירושה תשכ"ה – 1965 – במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

 

מיהם היורשים?    

ככלל הירושה היא על פי דין – לפי חוק הירושה, אלא אם ערך האדם צוואה בחייו ואז היורשים יהיו הזוכים המפורטים בצוואה, כל אחד לפי חלקו.

 

מי זכאי לרשת?

כל מי שהיה בחיים  במות המוריש –  כשר לרשת אותו.

ילדים כיורשים  – חשוב להדגיש שהחוק מתייחס לכלל ילדי המנוח, בין אם נולדו בנישואין או מחוץ לנישואין, בין אם ילדים ביולוגיים או מאומצים כדין ואפילו קיימת זכות ירושה לתינוק אשר נולד בתוך 300 יום לאחר יום פטירת המוריש, והוא ייחשב כאדם 'שהיה בחיים' וזכאי לרשת את אביהו המנוח.

אם לנפטר אין בני משפחה יורשים על פי דין (בן/בת זוג, ילדים, הורים או אחים, הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם), עוברים נכסיו בירושה לבעלות המדינה.

ידוע בציבור – זכאי לרשת  את בן הזוג על עוד יוכח כי חיו חיי משפחה במשק בית משותף עד למות בן הזוג ממש. אין זכאות לרשת בן זוג מהעבר, גם אם הקשר הסתיים ימים ספורים לפני הפטירה.

 

מי פסול לרשת?

מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע זכויות על פי צוואה מזויפת – יהיה פסול לרשת אותו.

גם מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו יהיה פסול לרשת את המוריש,  אלא אם המוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, שכן אז הוא חוזר ונעשה כשר לרשת אותו.

 

יורשים על פי דין – אופן חלוקת העיזבון

היורשים על פי דין הם בני המשפחה של הנפטר, בהתאם למעגלי הקרבה המשפחתית אליו: קודם בוחנים האם היה בן/בת זוג ואח"כ ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

נפטר שהותיר אחריו בן/בת זוג – אזי בן הזוג יירש את המיטלטלין כולל המכונית והשאר לפי סדר חלוקת העזבון הבא:

 • נפטר שהותיר אחריו בן/בת זוג וילדים, העזבון יחולק באופן שווה בין בן/בת הזוג לבין הילדים וילדיהם.
 • נפטר שהותיר אחריו בן/בת זוג אך לא הותיר ילדים, העזבון יחולק באופן שווה בין בן/בת הזוג לבין הורי הנפטר.
 • נפטר שהותיר אחריו בן/בת זוג, אך לא הותיר ילדים או הורים אלא אחים בלבד, העזבון יחולק בין בן/בת הזוג לבין אחי הנפטר, כך שבן/ בת הזוג יקבל 2/3 מהעזבון וה-1/3 הנותר יועבר לאחים של הנפטר בחלקים שווים ביניהם.
 • נפטר שהותיר אחריו בן/בת זוג אך לא הותיר ילדים, הורים או אחים – בן הזוג יירש את כל העזבון.
 • נפטר שהותיר אחריו ילדים ואין לו בן/בת זוג, העזבון יחולק באופן שווה בין הילדים.
 • נפטר שהותיר אחריו הורים ואחים, ואין לו בן/בת זוג או ילדים, עזבון יחולק באופן שווה בין הוריו ואחיו.
 • נפטר שלא היו לו ילדים ולא הותיר אחריו בן או בת זוג, הורים או אחים, העזבון יחולק באופן שווה בין הורי הוריו של הנפטר וצאצאיהם (דודיו של הנפטר).

 

מהי הסתלקות מעזבון?

לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, להגיש הצהרה לפיה הוא מסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה, ורואים בו כאילו לא היה יורש מלכתחילה.

הסתלקות לטובת אדם אחר יכולה להיעשות רק לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

לא ניתן להסתלק על תנאי, ואף לא ניתן להסתלק למראית עין ולקבל דבר מה בעקיפין מעזבון המוריש (לרוב בנוגע להברחת רכוש והימנעות מתשלום חובות היורש)– שאז ניתן לבקש מבית המשפט לראות בהסתלקות כבטלה.

 

אלו עסקאות ניתן לבצע בזכות היורש?

לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעזבון.

העברה, שעבוד או עיקול כאמור אינם מקנים זכויות אלא עד שווי חלקו של היורש בחלוקת העזבון; והם שוללים מן היורש את הזכות להסתלק מחלקו בעזבון.

זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העזבון לא ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול כל עוד לא חולק העזבון.

 

פעולות של קטין או פסול דין – יורש בעזבון

כל פעולה בעזבון הנוגעת ליורש קטין או של מי שהוכרז פסול-דין, יש צורך לקבל את אישור בית המשפט לענייני משפחה על מנת לאשר אותה. כך לדוגמה לגבי בקשת הסתלקות או העברה ושעבוד וכיוצ"ב. בית המשפט ייבחן אם הפעולה נעשית לטובתו של הקטין א פסול דין וכך ישמור על זכויותיו.

 

ירושה על פי דין או צוואה – מה עדיף?

עריכת צוואה הינה רשות ולא חובה, אך ייתכנו מקרים בהם מומלץ מאוד לערוך צוואה, כגון:

 • אם המצווה מבקש כי יורשיו יהיו אנשים אחרים מאלה הקבועים כיורשים על פי בחוק הירושה ואשר המוריש מעוניין לתת להם חלק בעזבונו;
 • במקרה בו המוריש מבקש לפצל את עזבונו כך שחלק ממנו יהיה לקרוביו, וחלקים לאנשים שאינם קרוביו או לתאגידים, שלא בהתאם להוראות חוק הירושה.
 • כאשר בני זוג הם גרושים או פרודים ובמשפחות חד הוריות.
 • במקרה של ידועים בציבור.
 • במצבים בהם היורשים האפשריים הינם קטינים או שטרם באו לעולם, כגון נכדים שאולי ייוולדו בעתיד הרחוק למי מצאצאי המוריש.
 • זכויות ברכוש: מקרים שבהם קיים צורך להסדיר זכויות שימוש ברכוש לאחר מותו של המצווה.
 • זוג מבוגר שאין לו ילדים והוא בגיל שככל הנראה לא יהיו לו ילדים.
 • זוג שנשוי נישואים שניים ולכל אחד מבני הזוג יש ילדים משלו.

 

בכל מקרה, אם במצב של הורשה על פי דין ואם במצב בו קיימת צוואה, על מנת לממש את העזבון יש צורך בקיום הליך של קבלת צו ירושה או צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה או בית המשפט, בהתאם לנסיבות.

 

 

דילוג לתוכן