צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

פיצוי ללקוח בגין הפליה והפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בשל מחלת קרוהן

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

פיצוי ללקוח בגין הפליה והפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה בשל מחלת קרוהן

קבלת תביעה בגין הפליה בתנאי עבודה תוך פגיעה בשוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות ופגיעה בכבוד האדם שיצרה עוגמת נפש מרובה, הובילה לפיצוי ללקוח שפוטר, שלא כדין, בנסיבות לא פשוטות בשל התנערות המעסיקה מלקיחת אחריות.

 

בפרשת התביעה  הוכח כי הלקוח פוטר שלא כדין, הוא הופלה לרעה בכל הנוגע לתנאי עבודתו, עת סירבה הנתבעת לשלם לתובע הוצאות רכב, ולבצע בכך התאמה למצבו הרפואי בשל מחלת קרוהן, אשר היו מאפשרים את המשך העסקתו בנתבעת.

כב' השופט אייל אברהמי, נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים קיבל את התביעה וקבע בפסק דינו מיום 29.09.2021, כי המעסיקה הפרה כלפי העובד את הקבוע בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות. בקשתו לביצוע התאמה הייתה סבירה, ולא הטילה נטל בלתי סביר על הנתבעת.

" פלוני היה עובד טוב וכשיר לעבוד בעבודתו, ואף ניכר כי כל רצונו היה להמשיך לעבוד, ולהמשיך בהתמודדות עם מצבו הרפואי. הנתבעת לא הוכיחה אחרת, ההפך הוא הנכון, עדויותיה היוו חיזוק למסקנתי. אי ביצוע התאמה הנדרשת בעניין זה, שהייתה התאמה סבירה והולמת את מצבו הרפואי של התובע, מהווה הפלייה אסורה, מחמת מצבו הרפואי. אין ספק כי בשל התנהלות זו של הנתבעת נגרמה לפלוני עוגמת נפש.

כמו כן נקבע כי המעסיקה הנתבעת לא התכוונה לערוך את השימוע בנפש חפצה, אלא למראית עין בלבד, וממילא לא היתה לנתבעת כוונה להתייחס לדרישה של פלוני לקבלת ההתאמה הנדרשת לו על פי חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלות.

בית המשפט קבע פיצוי סך של 35,000 ש"ח בגין הפרת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובגין עוגמת הנפש שנגרמה לו כתוצאה מכך. בנוסף ולנוכח תקופת העבודה הארוכה יחסית של פלוני בנתבעת, העמיד בית המשפט את הפיצוי על אי עריכת שימוע בסך של 20,000 ₪ וכן הוצאות משפט בסך 9,000 ₪.

 

  • פסק הדין מאת כב' השופט אייל אברהמי, נשיא בית הדין האזורי לעבודה בירושלים סעש (י-ם) 10806-03-19 פלוני – מפעלי דפוס כתר הוצאה לאור בע"מ, מיום 29.09.2021.

 

  • כתבת אתר YNETכלכלה בעניין :

 

 

 

 

דילוג לתוכן