צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

עדכון מדרגות מס רכישה – המדד העלה את תקרת הפטור לטובת רוכשים

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

עדכון מדרגות מס רכישה – המדד העלה את תקרת הפטור לטובת רוכשים

ביום, 16.1.23, עודכנו מדרגות מס רכישה לטובת רוכשי דירות, כך שתקרת הפטור עלתה בשל עליית המדד. תוקפן עד ליום 15.1.24.

אלו מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה יחידה":
בהתאם להוראות סעיפים 9(ג1ג)(3) לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן: "החוק") רוכש של דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק) החל מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:
1. על חלק השווי שעד 1,919,155 ש"ח – לא ישולם מס.
2. על חלק השווי העולה על 1,919,155 ש"ח ועד 2,276,360 ש"ח – 3.5%
3. על חלק השווי העולה על 2,276,360 ש"ח ועד 5,872,725 ש"ח – 5%
4. על חלק השווי העולה על 5,872,725 ש"ח ועד 19,575,755 ש"ח – 8%
5. על חלק השווי העולה על 19,575,755 ש"ח – 10%

אלו מדרגות מס הרכישה אשר חלות על רכישת "דירה נוספת" (שאינה יחידה):
בהתאם להוראות סעיף 9(ג1ו) לחוק רוכש דירת מגורים (שאינה דירת מגורים יחידה) מיום 16.1.23 ועד ליום 15.1.24 יחויב במס רכישה בהתאם למדרגות להלן:

1.    על חלק השווי שעד 5,872,725 ₪  – 8%
2.    על חלק השווי העולה על 5,872,725  ₪  – 10%

דילוג לתוכן