צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

מעמד ייפוי כוח מתמשך מול בקשה לאפוטרופסות

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

מעמד ייפוי כוח מתמשך מול בקשה לאפוטרופסות

מה נדרש לבדוק בטרם נגיש בקשה למינוי אפוטרופוס

בחודש יולי 2021, דן בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב בתביעה של שני אחים האחד כנגד השני, בכל הנוגע לקבלת החלטות בשם אמם.
אח הגיש לבית המשפט בקשה למינוי אפוטרופוסות לאימם, למרות שהיה קיים ייפוי כוח מתמשך שערכה בעבר האם ושהופקד כדין באפוטרופוס הכללי (וטרם הופעל). בית המשפט דחה את התביעה על הסף וסיים בכך גלגול של שרשרת תביעות ואף חייב בהוצאות. פסיקת בימ"ש התבססה על הטעם העיקרי לפיו ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המהווה *חלופה למינוי אפוטרופוס* וכל עוד הוא נערך על ידי האם מרצונה ועל פי הוראותיה והופקד כדין, אין מקום למנות לה אפוטרופוס אשר יקבל החלטות עבורה ובמקומה.

אספר בקצרה כי מדובר באם אשר ערכה ייפוי כוח מתמשך ובו הסמיכה את אחד מבניה כ"ממונה" מטעמה לקבל עבורה החלטות, לבצע פעולות ולייצג אותה בכל העניינים הרכושיים, האישיים והרפואיים במידה והיא כבר לא תוכל להבחין בדבר.
במקביל קבעה האם בייפוי הכוח המתמשך, כי הבן השני שלה יהיה הגורם "המיודע" אשר יקבל עדכונים אחת לרבעון. הדבר מקנה זכויות לבן השני בנוגע לקבלת אינפורמציה בלבד.
ייפוי הכוח הופקד כדין באפוטרופוס הכללי ולא הופעל.
הבן השני אשר לא השלים עם החלטת אמו, החליט להגיש בקשה לבית המשפט לענייני משפחה למנות אותו כאפוטרופוס עבור האם.
מאחר והתברר לבימ"ש כי האם הפקידה ייפוי כוח מתמשך, דחה על הסף את הבקשה שהגיש הבן השני למינוי אפוטרופסות על האם.

בחינת תוקף ייפוי כוח מתמשך

הבן השני לא ויתר והגיש תביעה אחרת בבית המשפט לענייני משפחה לביטול ייפוי הכוח המתמשך שערכה אמו מהטעם שלטענתו היא 'לא יכלה להבחין בטיבו' – הבן הבין שרק אז ידון בית המשפט בבקשתו לבחינת נסיבות עריכתו של ייפוי הכוח. לאחר קיום דיונים לגופו של עניין, בית המשפט קבע כי ייפוי הכוח ניתן כדין והתביעה נדחתה. הערעור שהגיש גם הוא נדחה.
הבן השני (שוב) לא ויתר והגיש בקשה נוספת – והפעם למינוי אפוטרופוס נטרלי וגם תביעה חוזרת לביטול ייפוי הכוח המתמשך.
אך תביעה זו נדחתה על הסף, מהטעם שנערך כבר דיון לגופו של עניין בהליך הקודם ולא ניתן לתבוע באותו עניין פעמיים. בית המשפט בעצם קיבל את הבקשה לסילוק על הסף, הורה על מחיקת התביעה לביטול ייפוי כוח מתמשך ואף חייב את הבן השני בהוצאות.
המשמעות על פי דין: במידה ואדם ערך ייפוי כוח מתמשך כדין והפקיד אותו באפוטרופוס הכללי, הרי שייפוי הכוח המתמשך הוא המסמך הראשוני שייבדק על ידי הרשות ויקבל עדיפות כי הוא מבטא את רצון האדם.
על כן צד ג' – גם אם זה קרוב מטעמו כמו בן זוג / הורה / ילד – לא יוכל לבקש לפעול במסלול אחר, כגון למנות לאותו אדם אפוטרופוס, כל עוד לא נבדק תוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.
במקרה כזה, בקשה למינוי אפוטרופוס יכולה לבוא לעולם רק במידה ובית המשפט לענייני משפחה יבטל את ייפוי הכוח המתמשך. אזכיר שביטול ייפוי כוח מתמשך יכול להיות מטעמים שונים, לדוגמה אם יוכח שהאדם לא היה כשיר לחתום במועד עריכתו.

אדם שערך ייפוי כוח מתמשך, האם בכל זאת ימנו לו אפוטרופוס ?

חשוב להבין במקרה של הגשת תביעת לביטול ייפוי כוח מתמשך:
1. אם יקבע בית המשפט כי ייפוי הכוח נעשה כדין – אזי תדחה התביעה לביטולו, אבל רק יתברר כי האדם כבר אינו 'כשיר' – הרי שייפוי הכוח המתמשך יופעל.
2. אם ייקבע כי ייפוי הכוח נעשה שלא כדין – תתקבל התביעה וייפוי הכוח יתבטל. ורק אם יתברר כי האדם כבר אינו 'כשיר' – ימונה לו אפוטרופוס.

איך להמנע מטעויות?

המסקנה המתבקשת היא שאם אתם מעוניינים בעריכת ייפוי כוח מתמשך תדאגו לפנות לעו"ד מוסמך על מנת שייפוי הכוח המתמשך ייערך כדין, ללא טעויות שעלולות לפגוע בתוקפו ושיוכל לעמוד איתן מול בקשות סרק מאוחרות, אחרת תחטיאו את המטרה וכל רצונכם כפי שביקשתם להעביר באמצעותו – יהיה נעדר תוקף.
באיחולי בריאות איתנה.
מוזמנים ליצור קשר לעריכת יפויי כוח מתמשך.
* חלק מהפרטים שונו. אפ (ת"א) 40427-02-22.

דילוג לתוכן