צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

מיהו נוטריון ומהן סמכויותיו

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

מיהו נוטריון ומהן סמכויותיו

מיהו נוטריון

נוטריון הוא עורך דין פעיל שהוסמך על ידי משרד המשפטים לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים מסוימים  לפי חוק.

סמכויות הנוטריון ייחודיות ורחבות יותר מסמכויות עורך דין, ואישורו על מסמכים נותן תוקף בעיני בית המשפט כסמכות 'רשות'.

 

התוצאות של פעולה נוטריונית

אישור נוטריון על מסמכים בהתאם לחוק הנוטריונים, הופך אותם לראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בהבאת ראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור.

לייפוי כוח כללי וייפוי כוח לביצוע עסקאות מקרקעין בישראל, שמחייבות רישום במרשם המקרקעין, יהיה תוקף רק אם ערך אותם נוטריון או אימת את החתימות עליהן על פי חוק.

 

סמכויות הנוטריון

 • לאמת חתימה על מסמך;
 • לאשר שהחתום על מסמך, בשם זולתו, היה מוסמך לכך;
 • לאשר נכונותו של העתק מסמך;
 • לאשר נכונותו של תרגום מסמך;
 • לקבל ולאשר תצהיר והצהרה אחרת;
 • לאשר שאדם פלוני חי;
 • לאשר נכונותה של רשימת מצאי;
 • לערוך העדה של מסמך סחיר;
 • לערוך מסמך או לעשות בו פעולה אחרת כשהעריכה או עשיית הפעולה בידי נוטריון דרושה או מותרת על פי דין, לרבות דין של מדינת חוץ, או על פי מסמך אחר;
 • להשתמש בסמכות של נוטריון ציבורי על פי דין אחר;
 • לאמת הסכם ממון בין בני זוג, שנכרת לפני הנישואין.

 

כיצד נראה המסמך נוטריוני

המסמך אשר יוצא מידיו של נוטריון חייב להיות בצורה ובניסוח על פי חוק ותקנות הנוטריונים. האישור עצמו חתום בחתימת הנוטריון ובחותמת לחץ העשויה מתכת, עם פרטי הנוטריון, המסמך ממסופר באופן סידורי רציף של ביצוע פעולת הנוטריון והשנה שבה בוצע ועלות הפעולה.
הסממן המזוהה ביותר הוא שהאישור נוטריוני והנספחים הנלווים לו כרוכים יחדיו בסרט אדום מבד, וקצות הסרט מחוברות ומודבקות בתו אדום שמוטבע בחותם הנוטריון.

 

מגבלות הנוטריון

על הנוטריון קיימות מגבלות רבות ותנאים לביצוע פעולותיו על פי חוק, המפורטים בפרק ג' לחוק הנוטריונים.  כך לדוגמה:

 • לנוטריון אסור לבצע פעולה ולהשתמש בסמכויותיו בענין של עצמו, של קרובו, של שותפו, של עובדו או של תאגיד שהוא בשליטתו.
  "קרוב" מוגדר בחוק הנוטריונים כ- בן זוג, הורה, הורה ההורה, הורה בן-זוג, צאצא, צאצא בן-זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה; אח או אחות ובני זוגם.
 • על הנוטריון לאמת חתימת אדם רק  אם האדם עמד בפניו והזדהה כדין.
 • על הנוטריון לברר את כשרותו המשפטית של המתייצב לפניו, לרבות מבחינת גילו, לשם ביצוע של הפעולה הנוטריונית ואת היותו מבין באופן נכון את משמעות הפעולה שהוא עומד לבצע.
 • על הנוטריון לאשר מסמך כהעתק נאמן למקור, רק אם המקור הוצג בפניו והוא ערך השוואת מסמכים.
 • על הנוטריון לאמת תרגום רק אם הוא שולט בשתי השפות באופן מוחלט.
 • נוטריון לא יאשר נכונות רשימת מצאי, אלא אם ערך אותה או נערכה בפניו והוא בקי בנושא המצאי.
 • נוטריון חייב לגבות כדין שכ"ט על פעולותיו בהתאם לקבוע בתקנות הנוטריונים.

 

 

דילוג לתוכן