צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

טובת קטינים

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

טובת קטינים

זכרו – טובת הקטינים מעל לכל!

תביעה אשר הגשתי לבית המשפט לענייני משפחה בת"א הסתיימה ביום 11.7.23 בפסק דין משמח, שניתן מאת כבוד השופט יהורם שקד, העוסק בדאגה ושמירה על טובת ילדה קטינה, כעקרון-על אשר בית המשפט שם לנגד עיניו, העדיף מעל לכל שיקול אחר.
עיקר הדיון בתביעה שהגישה האם עסק במתן היתר לרישום הבת המשותפת לכיתה א' בבי"ס ממלכתי דתי, על אף שבהסכם הגירושין שנחתם לפני שנים בין ההורים וקיבל תוקף של פסק דין, נקבע כי הילדה תתחנך בבית-ספר של זרם החינוך החרדי.
בית המשפט הדגיש את הכלל, כי קטינים אינם כבולים להסכם שעשו הוריהם וכל אימת שהסכם שנערך אינו הולם את טובתו של הקטין לעת הזו, אין להורות כך, ויש להתאים את המצב לטובת הילד היום.
כבוד השופט שקד קיבל את כל טענות האם-הלקוחה, וקבע, בין היתר, כי טובתה של הילדה, לאור אורח חייה היום, הוא שתתחנך בבית הספר ממלכתי דתי עליו הומלץ במסגרת תסקיר העו"ס, ולא במסגרת חרדית, וכי כל חלטה אחרת, עלולה חלילה לגרום לילדה לקונפליקטים קשים, לבלבול ולהתמודדות בשינוי זהויות, ובכל הכבוד, כתפיה הצרות והרכות של הקטינה אינן מותאמות לשאת בעול כבד שכזה.
עוד קבע בית המשפט שיש לתת לתסקיר משקל דומה לחוות דעת מומחה ונדרשים נימוקים כבדי משקל על מנת לסטות מהמלצותיו, נימוקים שלא עלו או הוכחו כלל בענייננו.
אני מברכת שלקחתי חלק משמעותי בעיצוב דרכה וחינוכה של הילדה המתוקה הזו לשנים הבאות, אני מאחלת לה הצלחה רבה בלימודיה בכיתה א', שתזכה בחינוך טוב לערכים של אמת וכבוד תמיד, לה ולכל הסובבים אותה, גם אם דעתם ודרכם הרוחנית והתורנית שונה.
ומילה אחרונה לאם – שאת כל חייה מקדישה לבתה, אני פשוט גאה בך על הרצון וההחלטה להעניק לבתך את הטוב והנכון ביותר עבורה. גם כשאת לבד והדרך נראית מאוד קשה, אני איתך.
פסק הדין ניתן בדלתיים סגורות אבל יפורסם בקרוב ללא פרטים מזהים.
דילוג לתוכן