צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

התנגדות לצו ירושה

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

התנגדות לצו ירושה

בקשה המוגשת לרשם לענייני ירושה בצירוף תצהיר, ומטרתה היא למנוע את מתן צו ירושה בשל סיבות שיפורטו בכתב ההתנגדות למתן צו הירושה.

התנגדות למתן צו ירושה עוברת לבדיקת עוזר הרשם לענייני ירושה או לבא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה.

לאחר השלמת הטיפול ניתנת החלטת הרשם לענייני ירושה. אם מדובר בהתנגדות על-פי דין, מועברת הבקשה למתן צו ירושה וההתנגדות לבקשה להכרעת בית המשפט לענייני משפחה.

יש להגיש את ההתנגדות בתוך 14 יום ממועד פרסומה ברבים, כל עוד לא ניתן הצו.

 

עילות להתנגד לצו ירושה

הטענות האפשריות להתנגדות הן רבות מאד וחשוב בבקשת התנגדות לדייק את עילת ההתנגדות ולפרט כל עילה רלבנטית למקרה הספציפי העומד בפנינו.

  • קיומה של צוואה
  • השמטת יורש על פי דין בהגשת הבקשה לצו ירושה (כגון בן מחוץ לנישואין)
  • בקשה המבקשת הסתלקות יורש מהעזבון שלא כדין, במטרה לדוגמה להתחמק מהחזר חובות.
  • בקשה המתעלמת מבקשת הסתלקות קודמת של יורש.

 

 

דילוג לתוכן