צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

בסיום קשר – זוגות ללא נישואין וללא הסכם עלולים להיפרד מרכושם

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

בסיום קשר – זוגות ללא נישואין וללא הסכם עלולים להיפרד מרכושם

ללא חתונה – חשוב לערוך הסכם רכוש

זוגות ידועים בציבור אשר חיים יחד, מקיימים משק בית משותף, אבל – בוחרים לא להתחתן. מכירים?

זוגיות כזו נפוצה במיוחד בזוגיות בפרק ב' או בני זוג חד מיניים או בני זוג שמאילוצים או משיקוליהם לא מתחתנים. על זוגות אלו לא חל חוק יחסי ממון.
דווקא בזוגיות כזו קיימת חשיבות רבה לעריכת הסכם בענייני רכוש, ראשית בכדי להבטיח את הרכוש עימו נכנס כל אחד לקשר ובמיוחד להבטיח את היקף רכוש של כל אחד מבני הזוג, במקרה של סיום הקשר.

אם לא ערכו בני הזוג הסכם בעניין הרכוש, כיצד יחולק הרכוש בעת פרידה או פטירה?
לאחרונה ניתן פסק דין בליון ולפיו ההנחה היא שבין בני הזוג החיים יחד במשק בית משותף, נוצרת שותפות רכושית-קניינית, שוויונית ומיידית, כבר במהלך הזוגיות, ולכן במקרה של פרידה תחול על בני הזוג הלכת השיתוף והנכסים יחולקו ביניהם בחלקים שווים.

שימו לב!
הנכסים יחולקו בחלקים שווים, גם אם זה לא היתה כוונת מי מהם במהלך חייו, זאת מאחר ואין חוק בישראל שמתיר לסטות מחלוקה שוויונית, וכל עוד לא ייחקק חוק כזה אזי חלוקת הרכוש תהא ותישאר לעולם שוויונית.

מרגע שנקבע כי חלה הלכת שיתוף לגבי נכס מסוים, אזי השיתוף כשמו כן הוא – שיתוף מלא לשבט או לחסד, ללא קשר לתרומת בן הזוג בהשגת הנכס, והנכס יחולק בחלקים שווים.

בנוסף חשוב לדעת, שבנסיבות מסוימות, גם נכסים שלא נצברו במלואם במהלך החיים הזוגיים עשויים להיכלל בגדר הרכוש המשותף לצדדים לפי 'הלכת השיתוף' ויתחלקו בשווה בין הצדדים, כגון רכוש עימו הגיע לקשר, ירושה, מתנה וכו'.

לכן, בכדי להבטיח את היקף רכושכם למקרה של סיום הקשר – צרו קשר, ערכו הסכם ותשתדלו לרעננו בכל כמה שנים!

בע"מ 1982/23 פלוני נ' פלונית, 10.08.2023.

דילוג לתוכן