צפנת שובל עורכת דין - לוגו האתר
שלם 3 בית זילברמינץ

רמת גן

054-258-5874

18:00 - 9:00

אז למה בדיוק התכוון המצווה?

תוכן עניינים
מאמרים נוספים

אז למה בדיוק התכוון המצווה?

הוראת יורש במקום יורש – אל מול – הוראת יורש אחר יורש

אהרון הגרוש הכיר את דנה האלמנה והם החליטו לאחר תקופה להינשא בנישואים שניים. עמנואל, בנה של דנה מנישואיה הראשונים, ממש לא אהב את הקשר החדש של אימו, התנגד לחתונתה ולאט לאט ניתק את הקשר עימה.

אהרון ודנה החליטו לערוך ביניהם צוואה הדדית, לפיה כל אחד מהם מוריש את כל רכושו לבן הזוג שיוותר בחיים. כמו כן קבעו הוראה כי במידה ילכו לעולמם יחדיו, הרי שיירש אותם עומר, השכן הצעיר והחביב שדאג להם.

לימים, חלה אהרון ונפטר ודנה ירשה את עזבונו.

עמנואל, הבן של דנה, החל לחדש את הקשר עם אימו ששמחה על כך מאוד.

חלפו מספר שנים ודנה ערכה צוואה חדשה ובה הורישה את כל רכושה לעמנואל בנה הביולוגי.

לאחר פטירתה ביקש עמנואל לקיים את צוואת אימו, או אז התנגד עומר וטען כי הוא זכאי לרשת את דנה נוכח הצוואה ההדדית שערכה בעבר עם אהרון.

 

אז מי צודק? הצוואה של מי גוברת?

שימו לב,

 

ההוראה שנרשמה בצוואה ההדדית של אהרון ודנה היא הוראת יורש במקום יורש (סעיף 41 לחוק הירושה). הוראה הקובעת מי יהיה היורש החליפי ככל והיורש הראשון לא יכול לרשת מסיבה כלשהי ; לדוגמה כאשר אינו בחיים בעת פטירת המצווה, נמצא פסול מלרשת או שוויתר על חלקו בצוואה.

החוק מאפשר לקבוע רשימה ארוכה מאוד של יורש חלופי במקום יורש, ללא הגבלה. הראשון אשר יעמוד בתנאים הוא זה אשר יירש את המצווה ויכול לעשות בכלל העזבון כשבשלו.

במקרה שלנו, דנה נותרה בחיים ועל כן היא זו שירשה את בעלה אהרון והיא רשאית לעשות בעזבונו כרצונה, ועומר אינו נכלל כיורש בעזבון אהרון. התנאי שהיה קבוע בצוואה לגבי ירושת עומר – לא התקיים והתבטל.

דנה היתה רשאית לערוך צוואה מאוחרת ולהוריש את כלל רכושה (כולל הזכויות שקיבלה מעזבון אהרון) לבנה עמנואל.

 

אם באמת היו מבקשים להבטיח בצוואה הדדית את ירושתו של השכן עומר שיירש את שניהם בכל מקרה, כיצד היה עליהם לעשות כן?

היה על המצווים לרשום בצוואתם הוראת יורש אחר יורש (סעיף 42 לחוק הירושה), ורק כך ניתן היה לבחון את טענתו של עומר.

הוראת "יורש אחר יורש" מאפשרת למצווה לקבוע כי שני מעגלי יורשים שונים יזכו בעזבונו, האחד אחרי השני.

חוק הירושה מגביל את ירושת יורש אחר יורש לשני יורשים בלבד, על מנת למנוע את 'שלטון המת על החי'.

לדוגמה: ניתן היה לקבוע בצוואה ההדדית כי העזבון יעבור לבן הזוג שנותר בחיים, ולאחר מותו של בן הזוג הנ"ל (או לאחר X שנים), יעבור מה שנותר מעזבון המצווה אל השכן עומר [או לילדיו מנישואים קודמים וכו'..]

במקרה של הוראת יורש אחר יורש ניתן לתת גם הוראות מגבילות בנוגע לשימוש בעזבון (כגון רישום הערת אזהרה בנכסי נדל"ן) על מנת להגביל את היורש הראשון שלא יכלֵה בחייו את העזבון שירש באמצעות הענקת כספים במתנה או העברת זכויות בדירה במתנה בחייו וכד'.

במקרה שלנו, מאחר שאהרון ודנה לא קבעו בצוואה ההדדית כל הוראת יורש אחר יורש, הרי שעומר כבר אינו זכאי לרשת.

חשוב להדגיש כי אם דנה לא היתה עורכת את הצוואה הנוספת, הרי שעזבונה היה עובר לכלל יורשיה על פי דין.

לכן שימו לב בצוואות כדאי להתייחס לשתי ההוראות האלו, הן להוראת יורש במקום יורש והן להוראת יורש אחר יורש, שכן מדובר בהוראות שונות ולא חלופיות, אשר יכולות להשפיע על מי יירש אותנו בסופו של יום…

לייעוץ משפטי בענייני צוואות ועריכתן מוזמנים להתקשר.

דילוג לתוכן